سوالات متداول

How can I make an appointment?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

How much does a consultation cost?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

Do you offer Insurance?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

Where is the clinic located?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

Do I need to be referred by a doctor?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

What payment options do you offer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper.

Ask us a Question

We are happy to answer any oral health related questions.

  مشاوره : 09905600046

  استفاده از سالها تجربه ما بصورت رایگان و برنامه ریزی درمان

  گرفتن وقت اینترنتی

  Info@32morvarid.com

  ساعت کاری 32مروارید

  شنبه تا چهارشنبه - 10:00 - 19:00 پنجشنبه - 10:00 - 15:00

  آدرس کلینیک :

  شهرری میدان فرمانداری کوچه ضمیری پلاک 1 طبقه چهارم